top of page

Lublin, 24.04.2019r.

 

Regulamin pobytu w obiekcie
Apartamenty GKM Lublin

 

 1. Gość jest zobowiązany do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość lub przesłanie jego zdjęcia drogą elektroniczną
  w przypadku samodzielnego zameldowania.

 2. Dostęp do apartamentu odbywa się poprzez wpisanie kodu, który zostanie przesłany Gościom w dniu przyjazdu. Goście zobowiązani są nie udostępniać kodu dostępu do apartamentu osobom trzecim.

 3. Gość nie ma prawa przekazywać, ani/lub podnajmować apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą zapłacił.

 4. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 i kończy
  o godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu.

 5. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu – zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

 6. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

 7. Wpłacony zadatek za pobyt nie podlega zwrotowi i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i oferty cenowej, która nie podlega zmianie.

 8. Dla dzieci do lat 6 pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami.

 9. Na życzenie Gościa obiekt wystawi fakturę VAT.

 10. W Apartamentach GKM Lublin nie akceptujemy zwierząt.

 11. W obiekcie i na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Złamanie tej zasady skutkować będzie uruchomieniem czujników dymu
  i obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 500 PLN.

 12. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien
  (w szczególności dachowych) i drzwi, wyłączyć telewizor, zgasić światło i zakręcić wodę.

 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 rano.

 14. Osoby odwiedzające Gości nie mogą przebywać w apartamencie w godzinach nocnych (22:00 – 7:00).

 15. W Apartamentach GKM Lublin zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Monitoring obejmuje części wspólne apartamentów (wejście, jadalnię, kuchnię, hol).

 16. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach
  i części wspólnej. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia apartamentu jak ich utratę.

 17. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

 18. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 19. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamencie.

 20. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez.

 21. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

 22. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokój w apartamentach.

 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 24. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

 • administratorem danych osobowych jest Zamojska Od Nowa s.c. Grażyna Mikuła Krzysztof Mikuła z siedzibą w 20-732 Lublin, ul. Gdańska 70;

 • z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez korespondencję e-mail pod adres: info@apartamentygkm.pl

 • celem przetwarzania danych jest:

  • obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną oraz rezerwacja apartamentu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);

  • realizacja umowy wynajmu apartamentu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w celu zawarcia umowy);

  • marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1
   lit. a) RODO (pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą);

  • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 • dane osobowe przechowywane będą:

  • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;

  • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;

  • dotyczące realizacji umowy wynajmu apartamentu lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt
   w obiekcie;

  • przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;

  • w systemach monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni;

 • odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  • firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku;

  • zewnętrzne biuro rachunkowe;

  • dostawca platformy rezerwacji apartamentów;

 • Goście mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem;

 • Goście mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

  • odmową wynajmu apartamentu – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy wynajmu apartamentu;

  • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji apartamentu.

 1. Korzystanie z usług Apartamentów GKM stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Gościem a właścicielem obiektu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela Apartamentów GKM Lublin.

 

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!

bottom of page